Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat grójecki
gmina: Grójec
miejscowość: Grójec

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zasadnicza szkoła zawodowa
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu
POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 4
05-600 Grójec
Poczta: GRÓJEC
telefon: 0486644698
fax: 0486644698
strona internetowa: grojec.edu.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu (Grójec), jest to Zasadnicza szkoła zawodowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Powiatowy Cech Remieślników i Przedsiębiorców
województwo: mazowieckie
powiat: Powiat grójecki
gmina: Grójec